PsychiatraPoznaj naszych specjalistów


JACEK KOPROWICZ_psychiatra

lek. med.

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrą.

Diagnozuję i leczę następujące zaburzenia psychiczne osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 16 r.ż.:

– zaburzenia pamięci i ogniskowania uwagi oraz zespoły otępienie

– zaburzenia psychotyczne osób w wieku podeszłym

– zaburzenia związane z uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

– uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

– zaburzenia nawyków i popędów (uzależnienia behawioralne)

– schizofrenia oraz inne zaburzenia psychotyczne

– zaburzenia nastroju (afektywne) jednobiegunowe (depresja)

– zaburzenie nastroju (afektywne) dwubiegunowe (ChAD)

– zaburzenia lękowe, fobie, nerwice (w tym nerwica natręctw -OCD)

– zaburzenia związane ze stresem, szczególnie te związane z dramatyczną sytuacją życiową, ponadnormatywnym stresem w miejscu pracy, czy sytuacji zagrożenia życia (PTSD)

– zaburzenia snu

– zaburzenia osobowości

– zaburzenia zachowania w przebiegu upośledzenia umysłowego.

Nie zajmuję się:

– zaburzeniami odżywiania

­– zaburzeniami psychicznymi wieku dziecięcego

Nie wystawiam recept bez uprzedniej diagnozy.

Studiowałem na Wojskowej Akademii Medycznej oraz Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi).

Od 1999 roku doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi zdobywałem pracując w oddziałach szpitali psychiatrycznych i przyszpitalnych Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz Poradniach Leczenia Uzależnień. Od początku mojej pracy zawodowej byłem związany zawodowo ze szpitalem w Pabianicach. Zaufano moim kompetencjom i koncepcjom zmian, powierzając zadanie Utworzenia Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego. Od maja 2011 roku do grudnia 2020 roku pełniłem funkcję Kierownika Centrum.

Od stycznia 2021 pełnię funkcję Kierownika Przychodni Zdrowia Psychicznego jednego z największych i najbardziej prestiżowych szpitali w naszym Kraju – Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie.

Pracuję też w Przychodni Konsultacyjno-Medycznej „Akogo med” należącej do Fundacji Ewy Błaszczyk.

Orzekam i kwalifikuję w PFRON dla potrzeb realizacji unijnych programów rehabilitacyjnych przeznaczonych dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Pełniłem rolę eksperta w zakresie psychiatrii w programie „Sprawa dla reportera” Elżbiety Jaworowicz.

Jestem współautorem kilku medycznych artykułów naukowych, publikowanych w międzynarodowych czasopismach oraz wystąpień na krajowych i zagranicznych konferencjach i kongresach medycznych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach i szkoleniach związanych z psychiatrią.

Współpracuję z doświadczonymi psychologami oraz psychoterapeutami.

Serdecznie zapraszam.
Zapisz się