PsychologPoznaj naszych specjalistów


Dominika Mastalerz

mgr Dominika Mastalerz

Jestem psychologiem, psychoterapeutą uzależnień i terapeutą systemowym rodzin. Zajmuję się zarówno osobami dorosłymi, młodzieżą, jak i dziećmi.

Praca z człowiekiem „w potrzebie” jest moją prawdziwą pasją. Do każdej terapii podchodzę indywidualnie korzystając z rożnych nurtów psychoterapeutycznych, takich jak: podejście humanistyczne, systemowe, psychodynamiczne czy behawioralne. Integruję zdobywaną wiedzę i dostosowuję ją do problemów konkretnej osoby.

Prowadzę:

- psychoterapię indywidualną,

- terapię par,

- terapię rodzinną,

- terapię uzależnień,

- konsultacje i doradztwo psychologiczne,

- diagnozę psychologiczną.

Ukończyłam podyplomowe studia z psychoterapii systemowej oraz z uzależnień, a także wiele szkoleń: „Teatr w terapii”, „Artterapia”, „Terapia osób starszych w chorobach nieotępionych”, „Dzieci z zespołem ADHD”, „Pedagogika wczesnoszkolna”.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam nie tylko w indywidualnej pracy terapeutycznej, ale także pracując na oddziałach szpitalnych i w poradniach. Jako wykładowca zajmowałam się psychologią dotyczącą dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

Każdy człowiek jest niepowtarzalną jednostką i wymaga szczególnego podejścia, o tym staram się pamiętać pomagając innym.
PRZEMYSŁAW BAKUS_psycholog - od specjalisty-zdj w kwadracie


mgr Przemysław Bakus

Jestem psychologiem – terapeutą oraz pedagogiem. Zajmuję się zarówno osobami dorosłymi, młodzieżą, jak i dziećmi.

Prowadzę:
- poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych (wszelkiego rodzaju kryzysy rozwojowe, depresja, stany lękowe, utrata pracy, kłótnie rodzinne, trudności w odnalezieniu się w codziennym życiu, wyprowadzka od rodziców) mające na celu zidentyfikowanie problemu i wspólne wypracowanie metod służących radzeniu sobie z problemem
- poradnictwo psychologiczne dla rodziców i ich nastoletnich dzieci oraz dzieci młodszych (problemy emocjonalne, lęki, fobie, depresja, myśli samobójcze, zespół Aspergera, ADHD, wybuchy złości, przemoc rówieśnicza, trudności w nauce, stres szkolny, uzależnienie od Internetu)
- diagnozowanie zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, m.in. w kierunku specyficznych trudności w nauce (dysleksji, dysgrafii i dyskalkulii), z których sporządzam opinie psychologiczno - pedagogiczne
- zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
- diagnozę i doradztwo zawodowe dla młodzieży, uczniów szkół średnich, studentów oraz osób dorosłych mające na celu pomoc w efektywnym zarządzaniu karierą zawodową, poznaniu własnych zasobów w taki sposób, aby móc je wykorzystać w życiu szkolnym i zawodowym; przygotowuję do rozmowy kwalifikacyjnej (budowanie własnego wizerunku na rozmowie kwalifikacyjnej); pomagam w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych – CV, list motywacyjny
- treningi umiejętności interpersonalnych

Moje wykształcenie:
- Psychologia - studia magisterskie
- Pedagogika Ogólna – studia magisterskie
- Pedagogika wczesnoszkolna z j. angielskim - studia licencjackie
- Studia podyplomowe na kierunkach:

- Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
- Terapia pedagogiczna
- Oligofrenopedagogika
- Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych (w trakcie)
- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Pracuję na stanowisku psychologa w Pabianickim Centrum Psychiatrycznym oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie, a także w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pabianicach.

Nieustannie się rozwijam i pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i kursach zawodowych oraz konferencjach naukowych. Jestem autorem publikacji naukowych.

Regularnie poddaję się superwizji.

Posiadam duże doświadczenie w pracy psychologicznej oraz diagnozie kompetencji i zachowań. W pracy wykorzystuję wiedzę na temat rozwoju osobowości dziecka, jego problemów, zainteresowań i potrzeb zarówno w wieku przedszkolnym, szkolnym jak i adolescencji. Pomagam osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom w przezwyciężaniu trudności dnia codziennego.
Andrzej Zbonikowski

dr n. społ. Andrzej Zbonikowski

Jestem psychologiem i doradcą zawodowym z wieloletnim stażem. Posiadam doświadczenie w zakresie grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, które zdobywałem współpracując z wieloma instytucjami.

Od ponad 15 lat szkolę doradców zawodowych na studiach podyplomowych. Jestem przewodniczącym Rady Programowej łódzkiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery, należącego do European Association of Career Guidance, a na co dzień jestem wykładowcą w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, gdzie zajmuję się problematyką psychologii doradztwa zawodowego i psychologii rozwoju osobowości. Jestem autorem ponad 30 publikacji naukowych i metodycznych.

Zapraszam do skorzystania z konsultacji z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa kariery.

Problemy, które pomagam rozwiązywać:
- podjęcie decyzji o wyborze szkoły i/lub zawodu oraz planowanie doskonalenia i rozwoju zawodowego;
- zmiana pracy/zawodu;
- emocjonalny kryzys związany z wypaleniem zawodowym, zmęczeniem pracą i brakiem satysfakcji z pracy;
- problemy na linii praca – rodzina.

Metodą pracy, którą stosuję jest niedyrektywna rozmowa doradcza, w miarę potrzeby uzupełniona technikami coachingowymi.
Zapisz się